Tag Archives: พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาวถ้าเกิดลูกค้าต้องการที่จะให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด งาว จังหวัดลำปาง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ ขอความปรานีจ่ายเงินก่อน 15.00 น. ดังนี้จะต้องจ่ายเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาจัดส่ง ถ้าเกิดผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราบางครั้งก็อาจจะจัดการจัดส่งในวันทำการถัดไปในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และก็บริการ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด ขอความปรานีแจ้งชื่อ และก็เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพซึ่งสามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจทานทางและก็รับรองการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแต่งใจความป้ายหรีดทุกกรณี ดังนั้นทางลูกค้าจะต้องพิจารณาใจความป้ายหรีด และก็สถานที่จัดส่งให้ถูกก่อนทำสั่งซื้อในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ ขอความปรานีให้ข้อมูลและก็เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับซึ่งสามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และก็ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแต่งใจความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณีในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และก็พวงหรีดนั้น ถ้าเกิดสถานที่จัดส่งอยู่ภายในเขตพื้นที่ห่างไกล อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีค่าโดยสารเพิ่มในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และก็พวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจทานสถานที่จัดส่งให้เด่นชัด ถ้าเกิดข้อมูลสถานที่จัดส่งบกพร่อง ทางเราจะปัดความรับผิดชอบความเสียหายใดๆก็ตามทั้งนั้น

พวงหรีดงาว