Tag Archives: พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน พวงหรีดที่ความคุ้มราคา นำไปใช้ผลดีต่อได้

พวงหรีดช้อน หนึ่งในพวงหรีดแสดงความอาลัยรูปแบบใหม่ที่ หรีด ณ วัด พึงใจเสนอ เป็นการดีไซน์โดยการนำสิ่งของอย่างเครื่องครัวซึ่งเป็นของใช้รากฐานในชีวิตทุกคนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้กำเนิดผลดีสูงสุดในหลายด้าน ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมที่ช่วยลดปริมาณขยะจากการใช้พวงหรีดที่เสื่อมสภาพยาก และด้านคุณภาพชีวิต เพราะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการสามารถนำช้อนจากพวงหรีดไปใช้หรือบริจาคแก่วัด คนที่ขาดแคลน หรือคนที่อยากต่อได้เช่นเดียวกัน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อนของเรา มีให้ทุกท่านเลือกถึง 8 แบบ แต่ละแบบถูกประดับโดยการใช้ช้อนกลางสแตนเลสอย่างดี ปริมาณ 40 คัน งาม ล้ำสมัย เป็นตัวแทนแสดงความอาลัยผู้ล่วงลับได้อย่างสมเกียรติทีเดียว

พวงหรีดช้อน