Tag Archives: พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ขอบลำคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม 3 ซอย 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถยนต์ประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญทำทานมอบสังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มเย็น ต้นไม้เยอะมาก เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ

 

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

สมัยก่อนเป็นวัดที่ทรุดโทรมมากมาย แทบไม่เหลือเค้าเรื่องเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่ยุคปลายกรุงศรีอยุทธยา แต่ก่อนเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรณมาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) รวมทั้งพระยาราชสงคราม(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) รวมทั้งวัดโปรดเกศาเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้มองเห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ทรุดโทรมมากมาย ท่านทั้งคู่มีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนารวมทั้งต้องการสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงก็เลยได้บูรณะวัดตรงข้ามขึ้นให้งดงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชสงคราม วัดปริวาสมีงานที่จัดเป็นประจำทุกปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานำมาซึ่งมีการทะเลาะวิวาทกันหลายครั้ง ก็เลยได้ตัดคำว่า ราชสงคราม ออก ให้เหลือแต่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การวิวาทแทบไม่ให้มองเห็น ก็เลยขึ้นชื่อชินปากกันถัดมาเรื่อยว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา

 

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

วัดปริวาสมีแก่กว่า 200ปี โบสถ์หลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พุทธศักราช 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านนอกโบสถ์เป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่แหวกแนว เป็นศิลปะนานาประเทศร่วมสมัย มีรูปปั้น ทวยเทพเทวดา นางสวรรค์ ตัวการ์ตูนต่างๆตัวอย่างเช่น หมีพูห์ ปิกาจู มิกกี้เมาส์ วันพีช อื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งที่ขึ้นชื่อว่าเป็น Unseen ของโบสถ์นี้คือ รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ รวมทั้งรูปปั้นต่างๆทั้งสมัยเก่า รวมทั้งสมัยใหม่ ผลิตขึ้นเพื่อล่อใจให้ประชากรนชนรุ่นใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นมงคล รวมทั้งได้ดูประติมากรรมที่สวยงามของสถานวัตถุของสงฆ์ปริวาสนี้ด้วย